Om Oss

Elite Sikkerhet AS er et Norsk aksjeselskap med hovedkontor i Fredrikstad.

Vi tilbyr vakt-/vektertenester, sanitet-/førstehjelpstjenester, servicetjenester, førstehjelps- og sikkerhetsprodukter og kurs. 

God service og høy kvalitet i alle ledd.  Vi har et stort fokus på høy faglig kompetanse, god opplæring, samt fornøyde medarbeidere og kunder.

Elite Sikkerhet – det lille ekstra

Vår Ledelse

Vår ledelse har lang og bred erfaring innenfor sikkerhet, helse og førstehjelp.

Kent Sørensen

– Partner og daglig leder
Kent Sørensen har bred erfaring innen sikkerhet, førstehjelp, salg og ledelse. Han har hatt lederroller i flere sikkerhet- og vaktselskap. Han er også gründeren av det offentlig godkjente vaktselskapet Fokus Sikkerhet Vakt AS der han også var miljøfyrtårnansvarlig. Kent er ambulansepersonell og har jobbet som førstehjelpsinstruktør i mange år. Kent har også  lang erfaring fra arbeid på rus-/psykiatri-, og barnevernsinstitusjoner. 

Stian K. Stenebråten

– Partner og styreleder

Lege med bred erfaring innen akuttmedisin. Jobber til vanlig på Fredrikstad legevakt og er fastlege ved Borge Legesenter. Jobber også ved akuttmottaket ved Sykehuset Østfold Kalnes. Stian har god innsikt innen norsk helselovgivning og trygdemedisin. Har tidligere jobbet flere år i Forsvaret, som blant annet sanitetsoffiser med erfaring fra Norges internasjonale operasjoner i Afghanistan. 

Hovedkontor

Lilleengveien 8, 1523 Moss

Postadresse

Postboks 1, 1580 Rygge